Historie

Det hele startet i 1955 med etableringen av Galvano Stans, en industriell satsing med to sentrale formål.

 

  • Dekke markedets behov for stansede og galvaniserte produkter
  • Sysselsette yrkeshemmede av begge kjønn i landsdelen.


I takt med endrede rammebetingelser har selskapet gjentatte ganger reorganisert seg med bl.a etableringen av TIA AS i 2005. Et selvstendig datterselskap med hovedfokus på attføringsarbeidet. 

TIA AS ble i 2012 fusjonert inn i Galvano TIA og det ble dannet en attføringsbedrift av betydelig format i indre salten.

 

I dag
Galvano TIA AS nå morselskapet til 2 datterdelskaper, hhv Galvano Kompetanse AS og Galvano Industri AS.

Galvano Kompetanse er en rendyrket Arbeids -og inkluderingsbedrift og Galvano Industri er en helkomersiell industribedrift.

 

 

Galvano Tia AS:  Sentralbord: 75 60 11 00  • E-post: post@galvanotia.noFaks: 75 60 11 01

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign