Varmforsinking

ImageImage

Kontaktperson for salg / informasjon om varmforsinking:
Odd Nordal tlf direkte 992 65 020

Ståle Kristensen tlf direkte 98 22 63 47

Kjell Frode Wilhelmsen tlf direkte 48 86 57 61

Cato lunde tlf direkte 90 09 70 65
Sentralbord 75 60 11 00
Epost: odd.nordal@galvanotia.no


Varmforsinking, også omtalt som varmgalvanisering, er en velkjent, effektiv og rask måte å korrosjonsbeskytte stål på. Metoden har vært kjent siden syttenhundretallet og hovedprinsippene i utførelsen er de samme i dag.

Varmforsinking foregår i faste anlegg med store bad. Stålet blir forbehandlet og dyppes deretter i flytende sink. Etter nedkjøling kan stålet umiddelbart tas i bruk.

  Sinkbadet vårt har følgende fysiske mål:

  • Lengde 7,5 meter
  • Bredde 1,5 meter
  • Dybde   1,8 meter


I motsetning til maling og el-forsinkning, der belegget blir liggende utenpå stålet, vil sink og jern reagere med hverandre og danne en jern-/sinklegering ved varmforsinking. Dette medfører at overflaten blir mer motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og mot skader i belegget.

Stålet får en vedlikeholdsfri korrosjonsbeskyttelse i mange tiår. Det finnes eksempler på stål som ble varmforsinket for over hundre år siden, og som fremdeles er rustbeskyttet og fullt anvendelig.

Teknisk informasjon om prosessen:
Sinkbadet inneholder ca 20 m3 eller 140 tonn med flytende sink med en temperatur på 455*C.
Forbehandlingen består i at stålet først avfettes, dyppes så i fortynnet saltsyrebad som som fjerner rust og glødeskall og til slutt dyppes stålet i flussmiddel.
Flussmiddelet sin oppgave er å sørge for at sink og jern kommer i metallisk kontakt og reagerer med hverandre. Flussmiddelet er en løsning av sinkammoniumklorid og vann.
Merkefarge, sveiseslagg, fett, olje, maling etc må fjernes med sliping, blåserensing eller ved bruk av avfettingsmiddel og steam.

Alle hulrom i stålkonstruksjoner må ventileres slik at forbehandlingsvæsker og sinken fritt kan flyte i konstruksjonen.  Tette hulrom kan medføre ekslpsjonsfare eller deformasjoner.

Ved varmforsinking av konstruksjoner (unntatt gods som skal sentrifugeres), må det være hull for oppheng eller andre opphengsmuligheter. Smågods som kan sentrifugeres, trenger ikke opphengshull.

Stålets kvalitet og innhold av silisium og fosfor, er de faktorer som mest påvirker sinktykkelsen og avgjør om overflaten blir grå eller blank. Fargen har ingen betydning for levetid og kvalitet.

Varmforsinking utføres i henhold til NS-EN ISO 1461 eller NS 1845.

Kvaliteten ivaretas av våre fagarbeidere.


Leveringsbetingelser-Varmforsinking


Vår bransjeforening: Nordic Galvanizers

Galvano Tia AS:  Sentralbord: 75 60 11 00  • E-post: post@galvanotia.noFaks: 75 60 11 01

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign