Brukermedvirkning


Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukermedvirkning kan bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.

 

Det viktigste i møtet mellom deg og og dine kontakpersoner i hjelpesystemet, er god kommunikasjon. Dette krever åpenhet fra begge parter, og at dere er lydhøre for hverandre. 


Om en av oss er usikker på noe, er det bedre å spørre enn å anta at den andre har oppfattet eller forstått det vi snakker om. Det er bedre å stille et spørsmål for mye enn et for lite. Man må sette av nok tid til å ta opp det som er viktig for at hjelpen skal bli best mulig. Vi har fagkunnskap - du kjenner problemene på kroppen, og vet mest om dine egne utfordringer. Kanskje må vi begge tenke nytt for å få til et likeverdig samarbeid?
 

  Viktige momentene i brukermedvirkning:

  • bli tatt på alvor
  • bli behandlet med respekt
  • føle tillit og trygghet
  • få hjelp når behovet er der

 


 

 

 

 

Galvano Tia AS:  Sentralbord: 75 60 11 00  • E-post: post@galvanotia.noFaks: 75 60 11 01

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign