Avvik og klageskjema

Avvik og klageskjema
 
Navn:
        Dato:

Enhver som oppdager avvik, har rett og plikt til å reagere.
Ved skade og uhell er det viktigste å begrense skadens omfang og konsekvenser, først og fremst i forhold til mennesker, dernest i forhold til miljø og materiell.
Avviket behandles og lukkes snarest på laveste nivå.

Avviket gjelder kategori (kryss av):
    A    Stress og tidspress
    B    Psykiske forhold herunder vold, trusler
    C    Fysiske forhold, herunder skade og skadetilløp, ergonomiske forhold 
    D    Miljørelaterte forhold
    E    Klage
    F    Andre forhold
Hva hendte:Hvor hendte det:Årsak:Konsekvenser:Tiltak som bør iverksettes av avdelingsleder:
Alvorlighetsgrad
Ved nestenulykker og ulykker skal det skrives avviksmelding, leveres nærmeste leder og deretter overleveres hovedverneombud.

Rapportering: Nærmeste leder/ verneombud kan støtte den enkelte i meldingen av avvik.
Avviksmelding levert til:    Dato:    Klokken:    Underskrift:


Mottatt av nærmeste leder
    Dato:    Klokken:    Underskrift:

Avviket lukket:

        JA    NEI

 

Galvano Tia AS:  Sentralbord: 75 60 11 00  • E-post: post@galvanotia.noFaks: 75 60 11 01

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign