Våre arbeidsrettede tiltak


Vil du ut i jobb? Trenger du ny erfaring eller kompetanse?


Galvano Tia er en attføringsbedrift som gir tilbud til deg om veiledning og bistand for å komme i eller tilbake til yrkeslivet. Målet er at du skal klare å stå i og beholde jobben du allerede har eller gjøre nye veivalg. Du kan velge mellom mange yrker som gir deg arbeidserfaring og kan øke muligheten for å skaffe deg og beholde en jobb.

Vi tilbyr skreddersydde opplegg for deg  som av ulike årsaker trenger oppfølging. I nært samarbeid med deg utvikles det en aktivtetsplan for hvordan du kan nå dine mål samt beskriver hvilke metoder som skal benyttes.

Internt har vi flere gode arbeidsarenaer som tar utgangspunkt i en bedriftsrealistisk arbeidssituasjon. I tillegg samarbeider vi nært med det lokale arbeidsmarkedet.
 
  Galvano Tia er en kompetansebedrift og tilbyr fagopplæring i ulike fag:

  • Salgsfag
  • Kokk
  • Industrimekaniker
  • Kontorfag
  • Platearbeider

Det er NAV som søker inn deltakere til Galvano Tia.

Galvano Tia AS:  Sentralbord: 75 60 11 00  • E-post: post@galvanotia.noFaks: 75 60 11 01

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign